SŁOWO ARCYBISKUPA JÓZEFA GÓRZYŃSKIEGO METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 Drodzy Siostry i Bracia,

  Niezwykłe doświadczenia przychodzi nam przeżywać w tegorocznym Wielkim Poście. Doświadczenia, które postawiły w stan niepokoju, czy nawet lęku dosłownie           wszystkich na całym świecie. Dotykają indywidualnie i wspólnotowo wszystkich wymiarów naszego życia z konsekwencjami, których jeszcze nie jesteśmy w stanie   przewidzieć. Dotykają także naszego życia duchowego, naszej wiary. I to nie tylko dlatego, że uniemożliwiają nam jej normalne praktykowanie. Dzisiaj z nową mocą     stawiamy najbardziej fundamentalne pytania o życie: o jego cel i sens, o jego kruchość i naszą niezdolność, by je zabezpieczyć, o potrzebę relacji z Bogiem i Jego opieki   nad nami.

  Jest to także okoliczność, która objawia prawdę o nas samych. O naszej postawie wobec drugiego człowieka. O naszej odpowiedzialności za siebie i za innych.   Niezwykły sprawdzian naszej chrześcijańskiej postawy – nie deklarowanej, ale praktykowanej. Dzisiaj nie wiemy, czy zdamy ten egzamin pozytywnie jako jednostki i   jako wspólnota. Wiemy, że mamy moralną powinność podjąć to wyzwanie. Wiemy także, jako wierzący, że w tym wyzwaniu nie jesteśmy sami. Jesteśmy wspólnotą,   którą jednoczy nie wspólny problem, ale wspólna wiara i Jeden Bóg, który uzdalnia nas do skutecznego działania w świecie swoją boską mocą. O tę moc i opiekę   dzisiaj  szczególnie gorąco prosimy Boga. Teraz bardziej niż zwykle widzimy potrzebę Jego boskiej opieki nad nami i światem. Dlatego tak ważne jest dzisiaj nasze   świadectwo miłości Boga i bliźniego. I bardzo ważna jest nasza modlitwa.

 Przed nami Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. Nikt z nas, nawet najstarsi, nie przeżywał tego czasu tak, jak teraz będziemy go przeżywać. Brak możliwości   uczestniczenia bezpośrednio w pięknych liturgiach tego tygodnia wydaje się niemal przekreślać jego istnienie – tak, jakby go w ogóle nie było. A tymczasem, to nasze   nowe wyzwanie. Można powiedzieć całkiem nowe, bo dotychczas niespotykane. Jak przeżyć głęboko Wielki Tydzień, nie wychodząc z domu? Czy to jest możliwe?   Będziemy chcieli przekonać się, że tak. Współczesne środki społecznej komunikacji pozwalają nam na taki kontakt i przekaz, jakiego nie miały poprzednie pokolenia.   Chcemy zrobić z tego duchowy użytek. Pozostając w domu, możemy także głęboko przeżywać wszystkie celebrowane w liturgii treści. I chociaż nie jest to pełny s   sakramentalny udział, nie pozbawia nas darów duchowych i możliwości otrzymania płynących z tych celebracji łask. Musimy nauczyć się owocnego uczestniczenia w   liturgiach transmitowanych. Dla wielu z nas to nowe wyzwanie.

 Najpierw trzeba pomyśleć o odpowiednim duchowym przygotowaniu. Jeśli nie możliwa jest sakramentalna spowiedź, możliwy jest akt żalu doskonałego. Jeśli nie   możliwe jest wejście do sakralnej przestrzeni, możliwe są znaki, które o niej przypominają: znak krzyża, zapalona świeca, … Podobnie ma się rzecz z wyciszeniem i   duchową atmosferą. Transmisje liturgicznych celebracji nie mogą być tylko telewizyjnymi, czy radiowymi audycjami o treści religijnej. Są to celebracje, w których chcę   żywo uczestniczyć. Jak w świątyni, mam pozbawić się wszelkich innych bodźców, a skupić się jedynie na transmitowanej celebracji.

 Wszystkie liturgie Wielkiego Tygodnia będą dostępne w mediach. Już teraz zaplanujmy ten czas i przeżyjmy go mimo wszystko uroczyście i razem. Niech modlitewna        duchowa łączność między nami będzie dla nas umocnieniem w obecnej sytuacji, abyśmy nie ustali w wierze i z nadzieją patrzyli w przyszłość trzymając się Krzyża na       którym zawisło Zbawienie świata. I z tego Krzyża Chrystus dziś woła do każdego z nas: „Odwagi! Ja jestem. Nie bójcie się!” (Mk 6, 50).

   Z Chrystusowym pozdrowieniem

  Abp Józef Górzyński
 METROPOLITA WARMIŃSKI

                                                                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                                                                                                 DEKRET                                                                                                                                             Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
ws. dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
dla wszystkich wiernych Archidiecezji Warmińskiej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych oraz zgodnie ze Wskazaniami dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach wydanymi przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w dniu 21 marca 2020 r., udzielam wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dniem 21 marca 2020 r., dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tj. dnia 12 kwietnia br., z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Arcybiskup Józef Górzyński
Metropolita Warmiński  

Olsztyn, dnia 21 marca 2020 r.

                                                                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

W związku z epidemią koronawirusa, wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy korzystają z dyspensy od niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, zgodnie z zaleceniem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego duchowo łączą się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej w radiu, telewizji i Internecie. W tym czasie mogą korzystać z tzw. komunii duchowej, która w tradycji Kościoła była znakiem bliskości i miłości Pana Boga do człowieka.

Komunię duchową można praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Jednak nie należy jej utożsamiać z komunią sakramentalną. Przy jej przyjmowaniu powinna towarzyszyć dowolna modlitwa skierowana do Zbawiciela, np.: „Duszo Chrystusa…” lub dowolny akt strzelisty np.: „ Jezu ufam Tobie”, „Panie Jezu kocham Cię” itp.

Istotą komunii duchowej jest pragnienie miłowania Pana Boga i trwania w przyjaźni z Nim, z wykluczeniem wszystkiego co zagrażałoby darowi jedności, czyli grzechu śmiertelnego. Celem komunii duchowej jest doświadczenie spotkania i pozasakramentalnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Święci Kościoła zalecali komunię duchową jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk.

 

 

Wizyty: 1235